Avalon Divers nurkowanie Warszawa kurs nurkowania Warszawa Avalon Divers Krzysztof Hrynczyszyn nurkowanie Warszawa Kursy PADI Warszawa Szkolenia nurkowe SDI Warszawa


W naszych jeziorach też da się nurkować!

12-14 września - Giewartów.

Zapraszamy na wspólne nurkowania i testy sprzętu.

AvalonDivers nurkowanie z pasją

Giewartów 12 - 14 września 2014r.

Kursy Rekreacyjne

 

Nurkowanie rekreacyjne rozumiemy jako przebywanie pod wodą w określonych limitach zarówno głębokości jak i czasu. Maksymalna głębokość nurkowań rekreacyjnych wynosi po odpowiednim przeszkoleniu 40m i nurkowanie musi się odbyć w limicie bezdekompresyjnym (nie wymagającym formalnych przystanków dekompresyjnych) oraz bez realnego sufitu – wymagany jest stały dostęp do powierzchni wody lub głębokość penetracji (np. wraku) nie może wraz z głębokością nurkowania być większa niż 40m.  Do nurkowań rekreacyjnych używamy powietrza oraz innych gazów.

Ogólne zasady przyjęcia i uczestnictwa w kursach nurkowych organizowanych przez Avalon Divers.

Przed przystąpieniem do kursu nurkowego należy spełnić kilka warunków. Należy mieć ukończone (w dniu rozpoczęcia kursu) 10 lat (wyjątek stanowi Bubblemaker lub Future Buddies – 8 lat) lub więcej. Kursy dla osób młodszych niż 15 lat są sygnowane jako kursy juniorskie i różnią się tylko mniejszym zakresem głębokości niż kursy dla dorosłych. Przed rozpoczęciem kursu będziecie musieli podpisać dokumenty m.in. oświadczenie medyczne, deklarację o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i zgodę na przejęcie ryzyka oraz oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania. 

Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać dokumenty podpisane przed rodziców lub opiekunów.

Przed rozpoczęciem kursów innych niż rekreacyjne (dotyczy to również kursów rekreacyjnych DM i Instruktorskich) prosimy o kontakt.

 

 

 Zapoznanie z nurkowaniem

Kurs podstawowy OWSD

Nurek zaawansowany AOWD

Ratownik- Rescue Diver

Divemaster

Asystent Instruktora